fbpx

Yritystoiminnan jatkaminen

Yritystoiminnan jatkaminen

Yritystoiminnan jatkaminen on pohdinnan arvoinen vaihtoehto yrittäjän kuoleman tai vakavan sairastumisen jälkeen.

Tässä artikkelissa käymme läpi kuolinpesän asemaa ja yritystoiminnan jatkamista eri yhtiömuodoissa.

Se, miten yritystoimintaa voidaan jatkaa ja miten omistajuus siirtyy, riippuu yhtiömuodosta.

Osakeyhtiöillä on erilaiset määräykset kuin toiminimillä. Samoin kuolinpesän rooli yrityksessä on erilainen eri yhtiömuodoissa.

Yrityksen yhtiömuoto selviää esimerkiksi maksuttoman YTJ – Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän haun kautta. Erilaisia yhtiömuotoja ovat:

  • Toiminimi/ammatinharjoittaja
  • Osakeyhtiö
  • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Toiminimi / ammatinharjoittaja

Kuolinpesän rooli

Yritystoiminta siirtyy kokonaisuudessaan kuolinpesän omistukseen ja edelleen osituksen tai perinnönjaon kautta perillisille. Kuolinpesä voi jatkaa elinkeinotoimintaa.

Toiminimen jatkaminen

Muutosilmoitus tulee tehdä kaupparekisteriin ja Verohallinnolle. Ilmoitus tehdään Y6-paperilomakkeella eli kuolinpesä ei voi tehdä ilmoitusta sähköisesti. Ilmoituksen allekirjoittaa kuolinpesän osakas tai hänen valtuuttamansa henkilö. Ohjeet ja lomake löytyvät täältä >>

Osakeyhtiö

Kuolinpesän rooli osakeyhtiössä

Ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty, osakkeiden omistus siirtyy kuolinpesälle, mutta asema yrityksessä ei periydy. Jos kyseessä on yhden henkilön osakeyhtiö, ottaa hallituksen varajäsen hallitusvastuun. Pesä ei voi hoitaa yhtiön asioita hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana, vaan tehtävään on valittava luonnollinen henkilö.

Osakeyhtiön jatkaminen

Osakeyhtiön hallituksen ja/tai yhtiökokouksen tulee nimetä yhtiölle tarvittaessa uusi hallitus. Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tekee muutosilmoituksen kaupparekisteriin. Ohjeet ja lomake löytyvät täältä >>

Avoin yhtiö / Kommandiittiyhtiö

Kuolinpesän rooli yhtiössä

Yrityksen omistus ja hallinta siirtyy kuolinpesälle ja kuolinpesä voi liittyä yhtiömieheksi.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön lopettaminen

Yhtiömiesten muutoksesta ilmoitetaan Y5-lomakkeella. Tutustu tarkasti lomakkeen täyttöohjeisiin ja tarvittaviin liitteisiin. Lisätietoja ja lomake löytyvät täältä >>

Tilaa sähköpostiisi ilmoitus, kun uusi artikkeli julkaistaan

Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan uusista julkaisuista tiedottamiseen. Tutustu Tietosuojaselosteesteen.