fbpx

Vakuutukset

Vakuutukset

Paras tapa suojautua elämän ikäviä ja usein yllättäviä käänteitä vastaan ovat vakuutukset.

Tässä artikkelissa käymme läpi yrittäjän tärkeimpiä henkilökohtaisia vakuutuksia.

Yrityksen vakuutusturvaa suunnitellessa käy usein niin, että toimitilat, varasto ja työntekijät vakuutetaan, mutta yrittäjä itse jää ilman vakuutuksia.

Vakuutustuotteet vaihtelevat hieman yhtiöittäin, mutta tietyt vakuutustyypit löytyvät helposti.

  • Henkilökeskeytysvakuutus
  • Henkivakuutus
  • YEL-vakuutus

Tämän artikkelin asiantuntijana toimii asiakaspäällikkö Piritta Hämäläinen, Yrittäjäpalvelut FENNIA

www.fennia.fi
[email protected]
040 739 19 05

Henkilökeskeytysvakuutus

Henkilökeskeytysvakuutus tuo turvaa silloin, kun yrittäjä on työkyvytön tapaturman tai pitkän sairauden johdosta. Vakuutuksessa on yleensä pieni omavastuuaika, jonka jälkeen yrittäjälle korvataan ansiotoiminnan menetyksiä ennalta sovitulla tavalla. Korvaus voi perustua ilmoitettuun liikevaihtoon tai YEL-työtuloon tai se voi olla kiinteä, sopimuksentekovaiheessa sovittu päiväraha. Korvausta maksetaan yleisesti vuoden ajan.

Henkilökeskeytysvakuutukseen kuuluu myös korvaus kuoleman varalta.

Hinta

Henkilökeskeytysvakuutuksen hintaluokka on n. 1 200 – 2 500 €/vuosi yhtiöstä, valitusta korvaustasosta sekä vakuutettavan iästä ja terveydentilasta riippuen. Vakuutus voi tuntua kalliilta, mutta siinä vaiheessa kun sairaus iskee, se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Asiantuntijan kommentti

“Päivärahavakuutuksissa korvausaika on mahdollista saada pidemmäksi, jopa kahteen vuoteen. Tämä voi olla merkittäväkin asia, sillä oikeus KELAn maksamaan sairauspäivärahaan päättyy vuoden kuluttua.

Sen lisäksi erityisesti yksinyrittäjän on hyvä huomioida sairastumisen varalta ripeä ja oikea-aikainen hoito. Työterveyspalveluiden järjestämisvelvollisuus on vain työllistävillä yrityksillä, mutta toivottavasti yksinyrittäjä ei unohda itseään! Tähän usein kustannustehokkain ratkaisu on liittää keskeytysvakuutuksen rinnalle vakuutus hoitokuluja varten.”

Henkivakuutus

Henkivakuutus on edullinen tapa turvata omaisten toimeentulo yrittäjän kuoleman jälkeen. Henkivakuutuksessa edunsaajan voi määrittää itse.  Korvaussumman voi määrittää sellaiseksi, että se kattaa vaikkapa hautajaiskulujen lisäksi esim. mahdolliset osakeyhtiön tuottoarvon määrityksestä koituvat perintöverot. 

Henkivakuutuksen voi ottaa myös niin, että edunsaajana on yritys. Tämä on hyvä käytäntö esim. silloin, kun osakeyhtiön omistaa kaksi tasavertaista yhtiökumppania. Vakuutuskorvauksen avulla jäljelle jäänyt osakas voi lunastaa yhtiökumppanin osakkeet kuolinpesältä.

Hinta

Henkivakuutus maksaa yhtiöstä, valitusta korvaussummasta ja vakuutetun iästä sekä terveydentilasta riippuen alkaen n. 100 €/vuosi. Mitä kauemmin vakuutuksen hankkimista venyttää, sitä varmemmin maksut nousevat korkeammaksi.

Asiantuntijan kommentti

“Henkivakuutuksessa edunsaajan voi määrittää itse, se voi olla perhe, puoliso, omaiset, yhtiökumppani tai vaikkapa ystävä.

Korvaussumman määrittäminen tapahtuu aina yksilöllisesti. Summaan vaikuttaa mm. velkojen määrä, lasten ja perheen tilanne, hautajaiskulut ja tulevat perintöverot.

Henkivakuutukseen voi usein liittää myös työkyvyttömyys­vakuutuksen, joka antaa turvaa vakavan sairauden varalle ja kompensoi sairaudesta johtuvia ansiomenetyksiä.”

Vakuutusmaksujen vähentäminen verotuksessa

Osakeyhtiön osakkaiden keskeytys- ja henkivakuutukset ovat yleensä verovähennyskelpoisia, mutta asia kannattaa tarkistaa vielä tapauskohtaisesti omalta kirjanpitäjältä. Toiminimen vakuutukset ovat yrittäjän henkilökohtaisia hankintoja eikä niitä voi yleensä vähentää verotuksessa, ellei vakuutusta ole otettu työntekijälle.

YEL-vakuutus

YEL on pakollinen vakuutus, jonka perusteella määräytyy niin yrittäjän sairauspäivärahan kuin eläkkeenkin taso. YEL-työtulon tulisi vastata yrittäjän työpanoksen arvoa, jolloin maksettavat päivärahat ovat sellaisella tasolla, että yrittäjän toimeentulo on turvattu.

Yrittäjän kuoleman jälkeen hänen puolisonsa ja alaikäiset lapsensa ovat oikeutettuja perhe-eläkkeeseen, jonka taso määräytyy kertyneiden eläketulojen perusteella.

Hinta

YEL-vakuutuksen hinta määräytyy yrittäjän työtulon mukaan. Alimmalla sosiaalietuuksiin oikeuttavalla työtulolla vakuutuksen vuosihinta on 3 152 €. Aloittavat yrittäjät saavat 22% alennuksen neljän ensimmäisen vuoden ajalle. 

Vakuutusmaksujen vähentäminen verotuksessa

YEL-maksut voi vähentää täysimääräisinä joko yrityksen tai henkilökohtaisessa verotuksessa. Maksetut YEL-maksut vähentävät verotettavaa tuloa. 

Maksut voi vähentää myös puolison verotuksessa, mikäli maksuja ei ole maksettu yrityksen kautta ja puoliso ansaitsee enemmän. Näin on mahdollista hyötyä vähennyksistä enemmän progressiivisen verotuksen kautta.

Asiakaspäällikkö
Piritta Hämäläinen
,
Yrittäjäpalvelut FENNIA

www.fennia.fi
[email protected]
040 739 19 05

MUISTILOKERO

Kaikki yrityksesi tärkeät tiedot yhdessä paikassa

Tilaa sähköpostiisi ilmoitus, kun uusi artikkeli julkaistaan

Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan uusista julkaisuista tiedottamiseen. Tutustu Tietosuojaselosteesteen.