fbpx

Asiakirjat

Hyvissä ajoin laaditut asiakirjat helpottavat omaisten työtä vakavan sairauden tai kuoleman sattuessa.

Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimpiä asiakirjoja.

Vaikka asiaa ei haluaisi ajatella ja se tuntuu kaukaiselta, on tietyt asiakirjat hyvä hoitaa kuntoon ajoissa. 

Vakavan sairauden tai kuoleman jälkeen on omaisilla suuri työ selvittää yrityksen hallintaan ja omistukseen liittyviä asioita. Työtä helpottaa hyvin laaditut asiakirjat:

  • Testamentti
  • Edunvalvontavaltuutus
  • Osakassopimus 
  • Avioehto

Tämän artikkelin asiantuntijana toimii lakimies Susanna Tiainen, Lakipalvelut S. Jokinen Oy

www.sjokinen.fi
[email protected]
puh. 045-625 7998

Testamentti

Yrittäjän testamentissa voidaan määrätä, mitä yritystoiminnalle halutaan tehtävän kuoleman jälkeen. Yritysomaisuus voidaan testamentata henkilölle, jolla on kykyä ja kiinnostusta jatkaa yritystoimintaa. Testamentissa voidaan myös määrätä, että yritysomaisuus on muutettava rahaksi ennen perinnönjakoa.

Testamentin määräyksille on toki rajoituksensa, kun testamenttausvapautta rajoittaa rintaperillisten oikeus lakiosaansa sekä aviopuolison avio-oikeus, mutta joissain tapauksissa testamenttaus on mahdollista tehdä myös ilman, että lakiosia loukataan.

Testamentti kannattaa aina laatia asiantuntijan avulla, jolloin varmistetaan, että testamentin täytäntöönpano on mahdollisimman vaivatonta. Jo tehdyn testamentin voi muuttaa uudella testamentilla, mikäli esim. yrityksen omistussuhteissa tapahtuu muutoksia.

Lakimiehen kommentti

”On hyvä huomata, että vain testamentilla voit vaikuttaa tahtosi toteutumiseen kuolemasi jälkeen, ja testamentilla vältät myös mahdolliset perintöriidat.

Kahvipöytäpuheet tai allekirjoittamattomat luonnokset eivät saa testamentin arvoista asemaa, mikä muuttaisi jäämistösi jakautumista perillisten kesken. Sama saattaa päteä myös jo tehdyn testamentin osalta, jos laissa olevia määrämuotoja ei ole noudatettu.”

Edunvalvonta­valtuutus

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit varautua esim. vakavan sairauden aiheuttamaan toimintakyvyttömyyteen. Se on valtakirja, jolla valtuutat haluamasi henkilöt huolehtimaan niin taloudellisista kuin hoitoasi koskevista asioista. Yrittäjän edunvalvontavaltuutuksessa voidaan määritellä erikseen yritystoiminnan jatkamiseen tai lopettamiseen liittyvistä asioista.

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan, jos terveydentilasi heikentyy niin, että et ole enää kykenevä hoitamaan omia asioitasi. Valtuutettu tarvitsee lääkärintodistuksen, jonka avulla hän vahvistaa tehdyn valtuutuksen Digi- ja väestötietovirastossa.

Edunvalvontavaltuutus kannattaa aina laatia asiantuntijan avulla, jolloin varmistetaan, että se kattaa kaikki tarvittavat asiat.

Lisätietoa Digi- ja väestötietoviraston sivustolla >> 

Lakimiehen kommentti

”Edunvalvontavaltuutuksella voit määrätä laajemmin ja joustavammin asioistasi kuin perinteinen holhoustoimenlain mukainen edunvalvonta sallii. Edunvalvontavaltuutuksen nojalla asioiden hoitaminen on valtuutetulle helpompaa, kun esim. vuositilin ja päätöstilin laatimisestakin voidaan luopua.

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä niin kauan kun valtuuttaja on oikeustoimikelpoinen. Mikäli henkilö on jo esim. sairastunut ja ei enää ole oikeustoimikelpoinen, vaihtoehdoksi jää enää holhoustoimenlain mukainen edunvalvonta.

Myös edunvalvontavaltuutuksen tekoon on asetettu laissa määrämuotoja. Jos niitä ei ole noudatettu, valtakirja voi olla pätemätön.

Osakassopimus

Osakeyhtiön osakassopimuksessa ja/tai yhtiöjärjestyksessä tulisi varautua osakkaiden kuolemaan tai toimintakyvyttömyyteen. On mietittävä, miten toiminnan jatkaminen turvataan, kuka perii omaisuuden ja kuka huolehtii yrityksen asioista ja omaisuudesta. Osakassopimuksessa voidaan määrätä esim. osakkeiden lunastusoikeudesta, jolloin jäljelle jäävät osakkaat lunastavat kuolinpesän osakkeet ja jatkavat yritystoimintaa.

On myös hyvä miettiä asiaa omaisten kannalta, sillä listaamattoman osakeyhtiön arvonmäärityksessä käytettävä substanssiarvo voi nostaa perintöverojen määrää huomattavasti. Osakkeiden lunastaminen voi olla kaikkien osapuolten kannalta edullisin vaihtoehto.

Avioehto

Avioliitossa olevan henkilön kuollessa suoritetaan ositus, mikäli aviopuolisoilla ei ole avioehtoa kuoleman varalta. Ositus tarkoittaa sitä, että puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan kahteen yhtä suureen osaan. Se puoliso, jolla on enemmän omaisuutta, maksaa toiselle puolisolle tasinkoa niin, että molempien osuus on yhtä suuri. Mikäli avioehtoa ei ole, on myös yritysomaisuus mukana osituksessa.

Avioehdon voi halutessaan tehdä koskemaan pelkkää yritysomaisuutta. Sen voi myös rajata niin, että kuolemantapauksessa avio-oikeus säilyy normaalisti, mutta erotapauksessa yritysomaisuus jää osituksen ulkopuolelle.

Avioehto on aina rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa ja se kannattaa teettää asiantuntijan luona.

Lakimiehen kommentti

”Osakassopimukseen voidaan myös kirjata, että osakkaalla tulee olla avioehto tai jos sellaista ei ole, yhtiökumppaneilla on aina ensisijainen oikeus lunastaa yhtiön osakkeet.

Yrittäjälle suosittelen aina avioehtoa. Pahimmillaan tilanne voi olla se, että joudut avioeron johdosta antamaan entiselle puolisolle yrityksesi osakkeita tasinkona eli yhtiökumppaninasi jatkaa entinen puoliso. Tai, että maksamasi tasinko meneekin entisen puolison velkojen maksuun esim. hänen omasta konkurssistaan johtuen.

Lakimies Susanna Tiainen, Lakipalvelut S. Jokinen Oy

www.sjokinen.fi
[email protected]
puh. 045-625 7998

Palvelut etäyhteyden kautta joustavasti tarpeidesi mukaan

MUISTILOKERO

Kaikki yrityksesi tärkeät tiedot yhdessä paikassa

Tilaa sähköpostiisi ilmoitus, kun uusi artikkeli julkaistaan

Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan uusista julkaisuista tiedottamiseen. Tutustu Tietosuojaselosteesteen.